A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

o
o ① Dvadeset i prvo slovo hrv. latinice, četrnaesto (ili petnaesto) većine drugih latiničnih sustava; ...

O
O, kem. simbol za kisik (oxygenium). ...

Oakland
Oakland [ọuklənd], grad i luka na pacifičkoj obali, sav. država California, SAD; 399 844 st. Sa San ...

Oak Ridge
Oak Ridge [ọuk ri], grad u I dijelu sav. države Tennessee, SAD; 27 338 st. Centar za nuklearna istraživanja. ...

OAS
OAS (krat. od franc. Organisation de l’Armée Secrète: Organizacija tajne vojske), franc. desničarska ...

OAS
OAS → Organizacija američkih država ...

Oates, Joyce Carol
Oates [ọuts], Joyce Carol (1938), am. književnica; sveuč. profesorica; dominantna joj je tema nasilje ...

Oaxaca
Oaxaca [oaxaka], sav. država u J Meksiku; 95 364 km2, 3 438 765 st. U dolinama žitarice, kava, pamuk, ...

Oaxaca
Oaxaca (O. de Juárez), gl. grad sav. države Oaxaca, J Meksiko; 256 848 st. Barokna katedrala (1535). ...

oaza
oaza (grč. < egip.), područje bujne vegetacije u sušnim krajevima; u užem smislu, vegetacijom obrasla ...

slovo o: pronađenih odgovora: 1188; vrijeme izvršavanja upita: 13 ms