A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

n
n ① Devetnaesto slovo hrv. latinice, trinaesto (ili četrnaesto) većine drugih latiničnih sustava; odgovara ...

N
N ① Znak za njutn. ② Kem. simbol za dušik. ③ GEOGR (prema engl. North), oznaka za sjever, odn. sjevernu ...

Na
Na, kem. simbol za natrij. ...

Nabatejci
Nabatejci, arap. narod, naseljen 5–4. st. pr. Kr. na području J od Mrtvoga mora oko Sinaja i uz SI obalu ...

Nabiga
Nabiga [na] (arap. al-Nābiga lal-Ḏubyānī) (?–606), arap. predislamski pjesnik; panegiričar gospodara ...

nabijanje motora
nabijanje motora → prednabijanje motora ...

nabiranje
nabiranje ili boranje, savijanje prvotno vodoravnih slojeva Zemljine kore zbog bočnih pritisaka. ...

Nabis
Nabis [nabi] (Nabii) (franc. < hebr. nabiim: proroci), skupina pariških slikara (P. Bonnard, E. Vuillard, ...

Nablus
Nblus (Nābulus; hebr. Sihem), grad na Zapadnoj obali, sr. Palestina; 130 326 st. Džamija iz 12. st. ...

nabob
nabob (hindustanski < arap.), naslov visokih dužnosnika u musl. Indiji, namjesnika, guvernera. PREN ...

slovo n: pronađenih odgovora: 1412; vrijeme izvršavanja upita: 18 ms