A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

c
c ① Treće slovo latinične abecede; odgovara mu dvadeset i sedmo slovo u glagoljici , , u bosančici ...

C
C ① Kem. simbol za ugljik (carboneum). ② Znak za kulon. ③ U sustavu rimskih brojeva, znak za 100 (centum). ...

Ca
Ca, kem. simbol za kalcij (calcium). ...

Caballé, Montserrat
Caballé [katalonski kəβəļe, španj. kaβaļe], Montserrat (1933), katalonska pjevačica; pripada najvećim ...

Cabanel, Alexandre
Cabanel [kabanεl], Alexandre (1823–89), franc. slikar; predstavnik akademizma; učitelj Bukovčev. ...

Cabaret Voltaire
Cabaret Voltaire [kabaʀe vɔltεʀ], umj. klub u kojem su se održavale dadaističke priredbe. Osnovao ...

Cabezón, Antonio de
Cabezón [kaβeϑɔn], Antonio de (1510–59), španj. dvorski skladatelj; drži se najistaknutijim španj. ...

Cabinda
Cabinda [kɐβindɐ] (Kabinda), priobalni teritorij u Z Africi, S od ušća rijeke Konga; eksklava Angole ...

Caboche, Simon
Caboche [kabɔš], Simon (pr. prez. Leconstellier) (1380–1422), vođa franc. pučkih ustanika (cabochiens), ...

caboclos
caboclos [kɐβoklu], naziv za mješance, potomke bijelaca i Indijanaca u Brazilu. ...

slovo c: pronađenih odgovora: 1652; vrijeme izvršavanja upita: 11 ms