Hrvatski opći leksikon jednosveščani je univerzalni priručnik namijenjen širokomu krugu korisnika. Kratkim i preciznim definicijama tumače se vlastita imena i pojmovi koji se javljaju u svakidašnjoj uporabi, a pripadaju područjima kulture, znanosti, tehnike, gospodarstva, politike, športa i zabave. Obrađuju se države i narodi svijeta, povijesni događaji, politička, vjerska, društvena, umjetnička i druga gibanja ili smjerovi. Izgovor stranih riječi označen je novim transkripcijskim sustavom. Nacionalni atribut u naslovu Leksikona upozorava na pojačan udjel nacionalne građe te da se građa univerzalne naravi donosi i sagledava s prevladavajućega hrvatskog stajališta.

SADRŽAVA:

  • 49 254 članaka

GLAVNI UREDNIK: Mladen Klemenčić

GODINA IZDANJA: 2012.

Nulti arak (tiskano izdanje)

Impresum (tiskano izdanje)

Predgovor (tiskano izdanje)

Kako se služiti leksikonom (tiskano izdanje)

Kratice (tiskano izdanje)

Dopušteno je korištenje ili citiranje pojedinih članaka u dijelovima ili u cjelini uz naznaku izvora. Ostala autorska prava zadržava Leksikografski zavod Miroslav Krleža.