A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

ab intestato
ab intestto (lat.), neoporučno; nasljeđivanje a. i.: po propisima nasljednoga prava. ...

abiogeneza
abiogeneza (grč.), pretpostavka o spontanom nastajanju živih organizama iz nežive tvari; srušena u 17. st. ...

abiotički
abiotički (grč.), neživ, koji je bez života. A. čimbenici, fizikalni, kem. ili dr. čimbenici koji pripadaju ...

abioza
abioza (grč.), način konzerviranja hrane uništavanjem mikroorganizama ili njihovim izdvajanjem iz hrane, ...

abisalno područje
abisalno područje (abisal) (grč.), dio mora između 2000 i 6000 m. Tu žive morski beskralježnjaci i nekoliko ...

abiturijent
abiturijent (lat.), učenik koji je položio ispit zrelosti na srednjoj školi. ...

abjuracija
abjuracija (lat.), svečano odreknuće, poreknuće pod prisegom (a. krstjana na Bilinome Polju 1203). ...

AB kultura
AB kultura, mliječni prehr. proizvod dobiven fermentacijom mlijeka primjenom mješovite kulture bakterija ...

ablacija
ablacija (lat.: odnošenje). ① Otapanje i isparivanje leda s površine ledenjaka. ② MED operativno uklanjanje ...

ablativ
ablativ (lat.), padež u nekim indoeur. jezicima (npr. sanskrtu, latinskom) kojim se obično izražava ...

pronađenih odgovora: 49254; vrijeme izvršavanja upita: 29 ms