A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

č
č ① Četvrto slovo hrv. latinice; u glagoljici mu odgovara ,  (brojčana vrijednost 1000), u bosančici ...

Čabar
Čabar, naselje na rijeci Čabranki u S dijelu Gorskoga kotara; 511 st. Ribnjačarstvo, drvna ind. U Č. ...

ča-ča-ča
ča-ča-ča (španj. cha-cha-cha), vrsta društv. plesa brza tempa; srodan mambi, pojavio se 1953. na Kubi. ...

Čačković Vrhovinski, Miroslav
Čačković Vrhovinski, Miroslav (1865–1930), hrv. kirurg; sveuč. prof. Pionir hrv. neurokirurgije, rendgenologije ...

Čad
Čad, jezero u sr. Africi; 10 000–25 750 km2 (ovisno o pritjecanju i količini oborina); dubina 4–8 m. ...

Čad
Čad, država u sr. Africi; 1 284 000 km2, 11 175 915 st. Gl. grad N’Djamena. Veći gradovi: Doba, Sarh, ...

čadek
čadek (engl.) (Citrus grandis), voćka iz por. rutvica; pripada grupi agruma; plodovi slični grejpfrutu. ...

čađa
čađa, amorfni ugljikov prah, proizvod nepotpuna izgaranja ili toplinskoga raspada org. tvari na visokim ...

čađavac
čađavac → kremen ...

Čađavica
Čađavica, selo SI od Slatine, u slavonskoj Podravini; 787 st. Poljodjelstvo, stočarstvo, prehr. ind. ...

slovo č: pronađenih odgovora: 288; vrijeme izvršavanja upita: 15 ms