A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

obalno more
obalno more, morski pojas uz obalu koji obuhvaća unutrašnje morske vode i teritorijalno more; pod suverenošću ...

Obama, Barack
Obama [oubαmə], Barack (1961), am. političar i državnik; 1997–2004. senator Illinoisa, 2005–08. senator ...

Obasanjo, Olusegun
Obasanjo [obasano], Olusegun (1937), nigerijski časnik i političar; vođa vojnoga režima 1976–79; predsj. ...

obavještajna služba
obavještajna služba, drž. organizacija zadužena za prikupljanje i obradbu polit., voj., ekon. i znanstveno-tehn. ...

obdanica
obdanica → dan ...

obdukcija
obdukcija (lat.) → razudba ...

Obećana zemlja
Obećana zemlja → Kanaan ...

obelisk
obelisk (lat. < grč.). ① MAT geometrijsko tijelo kojemu su osnovice paralelni pravokutnici, a nasuprotne ...

Oberammergau
Oberammergau [obəɹaməɹgau], grad u Bavarskim Alpama, na rijeci Ammer, Njemačka; 5364 st. Drvna ind. ...

Oberhausen
Oberhausen [obəɹhauzən], grad u Z Ruhru, Njemačka; 218 181 st. Strojogradnja, metalna, automobilska, ...

slovo o: pronađenih odgovora: 1188; vrijeme izvršavanja upita: 15 ms