A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Nagyrapolt, Albert Szent-Györgyi von
Nagyrapolt [nαrαpolt], Albert Szent-Györgyi von (1893–1986), mađ. biokemičar; za otkrića vezana uz ...

Naha
Naha, luka i upravno središte prefekture Okinawa (arhipelag Ryukyu), Japan; 301 032 st. Sveuč. Turizam. ...

Nahičevan
Nahičevan, upravno središte autonomne republike Nahičevan, Azerbajdžan; 64 300 st. Trg. i ind. središte. ...

Nahičevạn
Nahičevạn (azerbajdžanski Naxçɪvan), autonomna republika u sastavu Azerbajdžana; 5500 km2, 372 900 st. ...

nahija
nahija (tur. < arap.), u Osmanskom Carstvu, upravna jedinica manja od kadiluka (kotar, okružje). ...

Nahịmov, Pavel Stepanovič
Nahịmov, Pavel Stepanovič (1802–55), rus. admiral; istaknuo se u pomor. bitki kraj Navarina (1827) i ...

Nahọdka
Nahọdka, grad i luka na obali Japanskoga mora, u J dijelu Primorskoga kraja, JI Rusija; 148 826 st. ...

Nahtigal, Rajko
Nahtigal, Rajko (1877–1958), slov. lingvist; sveuč. profesor; prvi predsj. Slovenske akademije (1939–42). ...

Nahua
Nahua, indijanski narod u sr. Meksiku; o. 1,6 mil. pripadnika. Potomci Azteka. Poljodjelci, vješti tkalci ...

nahuatl
nahuatl (nauatl), jezik uto-aztečke porodice am. indijanskih jezika, kojim su govorili Azteki; danas ...

slovo n: pronađenih odgovora: 1412; vrijeme izvršavanja upita: 39 ms