A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

EBRD
EBRD → Europska banka za obnovu i razvoj ...

Ebro
Ebro [eβro], rijeka u SI Španjolskoj, duga 910 km; izvire u Kantabrijskom gorju, utječe u Sredozemno ...

Ebstorfska karta svijeta
Ebstorfska karta svijeta, najveća srednjovj. karta svijeta; izrađena u 13. st. na 30 pergamentnih listova. ...

ebulioskopija
ebulioskopija (lat.+grč.), određivanje relativne molekularne mase nehlapljive tvari mjerenjem povišenja ...

Eburoni
Eburoni, kelt. pleme u S dijelu provincije Gallia Belgica (današnja Nizozemska). Njihov ustanak protiv ...

e. c.
e. c., kratica za exempli causa. ...

EC
EC → Europska zajednica ...

Eça de Queirós, José Maria
Eça de Queirós [εsɐ δə kɐirɔš], José Maria (1845–1900), port. prozaik i diplomat; jedan od najvećih ...

Ecce họmo!
Ecce họmo! [ekce ] (lat.: evo čovjeka!), prema Ivanovu evanđelju, riječi kojima je Pilat Židovima ...

Eccles, John Carew
Eccles [ekəlz], John Carew (1903–97), austral. neurofiziolog; sveuč. profesor. Za otkriće kem. mehanizama ...

slovo e: pronađenih odgovora: 1464; vrijeme izvršavanja upita: 13 ms