A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Bacchelli, Riccardo
Bacchelli [bakεli], Riccardo (1891–1985), tal. književnik. Okušao se u gotovo svim knjiž. rodovima; ...

Bach, Carl Philipp Emanuel
Bach [bax], Carl Philipp Emanuel (1714–88), njem. skladatelj i čembalist, sin i učenik Johanna Sebastiana; ...

Bach, Johann Christian
Bach, Johann Christian (1735–82), njem. skladatelj i čembalist, sin Johanna Sebastiana; autor svojedobno ...

Bach, Johann Sebastian
Bach, Johann Sebastian (1685–1750), njem. skladatelj; potomak obitelji sa stoljetnom glazbeničkom tradicijom. ...

Bach, Josip
Bach [bah], Josip (1874–1935), hrv. kaz. glumac i redatelj; u zagrebačkom HNKu od 1898. glumac, od ...

Bach, Wilhelm Friedemann
Bach, Wilhelm Friedemann (1710–84), njem. skladatelj i orguljaš, sin i učenik Johanna Sebastiana; predstavnik ...

Bachelard, Gaston
Bachelard [bašlaʀ], Gaston (1884–1962), franc. filozof; jedan od osnivača franc. nove kritike; zastupao ...

Bachmann, Ingeborg
Bachmann [bax], Ingeborg (1926–73), austr. književnica; vodeća nac. pjesnikinja 1950ih i 1960ih, ...

Bachofen, Johann Jakob
Bachofen [baxofən], Johann Jakob (1815–87), švic. sociolog, etnolog i pravnik. Prvi se bavio pov. ...

Bachov apsolutizam
Bachov apsolutizam (neoapsolutizam), razdoblje habsburške vladavine (1849–59), prozvano po min. unutar. ...

slovo b: pronađenih odgovora: 3313; vrijeme izvršavanja upita: 15 ms