Leksikografski zavod Miroslav Krleža

traži dalje ...

Leksikografski zavod Miroslav Krleža (akr. LZMK), javna ustanova osn. 1950. u Zagrebu radi prikupljanja i obradbe leksikografskoga i dr. materijala te objavljivanja enciklopedija, leksikona, monografija i sl. djela (do 2012. o. 200 svezaka); današnji naziv nosi od 1991 (pr. Leksikografski Zavod FNRJ, od 1962. Jugoslavenski leksikografski zavod /JLZ/, od 1984. JLZ Miroslav Krleža), a 2003. djelatnost i ustrojstvo uređeni su mu posebnim zakonom. Osim knjižnicom s o. 40 000 svezaka raspolaže jedinstvenim bibliografskim katalogom s o. 2 mil. jedinica iz južnosl. periodika od kraja 18. st. do 1945. Utemeljitelj i prvi ravnatelj bio mu je M. Krleža.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2012.

Citiranje:

Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Hrvatski opći leksikon (2012), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://hol2.lzmk.hr/clanak/leksikografski-zavod-miroslav-krleza>.