Bacon, Francis

traži dalje ...

Bacon [bẹi'kən], Francis (1561–1626), engl. filozof i pravnik. Kao protivnik skolastike držao da je spoznaja moguća samo ako se oslobodimo ukorijenjenih predrasuda i lažnih pojmova (idola). U znanosti zastupao induktivnu i eksperimentalnu metodu i odbacivao formuliranje apriornih hipoteza. Novi organon; Načela prava.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2012.

Citiranje:

Bacon, Francis. Hrvatski opći leksikon (2012), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://hol2.lzmk.hr/clanak/bacon-francis-filozof>.