Bačka

traži dalje ...

Bačka, područje između Dunava i Tise u SZ Vojvodini, Srbija (8729 km², 1 046 000 st.) te malim dijelom u J Mađarskoj. Poljodjelstvo, stočarstvo; prehr., tekstilna, kem. ind.; ležišta nafte i prirodnoga plina. Riječni promet. Najveći gradovi: Novi Sad, Subotica. – Prva naselja u neolitiku, a slavenska već od 6. st. Pod ug. vlašću od 10. st., pod osman. 1526–1699. Srbi se naseljuju od 15. st., Hrvati (Bunjevci) od 17. st. Nakon Austroug. nagodbe 1867. u okviru Ugarske; 1918. u okviru Jugoslavije. Za II. svj. r. B. je okupirala Mađarska; nakon rata uglavnom u sastavu Vojvodine.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2012.

Citiranje:

Bačka. Hrvatski opći leksikon (2012), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://hol2.lzmk.hr/clanak/backa>.