Bačić, Vilim

traži dalje ...

Bačić, Vilim (1896–1969), hrv. pomor. časnik, pomor. i pravni pisac; službovao u austroug. i jugosl. ratnoj mornarici te ministarstvu vanj. poslova NDH. Uvod u međunarodno pomorsko javno i ratno pravo; Poviest Prvog svjetskog rata na Jadranu; Borba za istočnu obalu Jadrana.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2012.

Citiranje:

Bačić, Vilim. Hrvatski opći leksikon (2012), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://hol2.lzmk.hr/clanak/bacic-vilim>.