A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

nafora
nafora (grč.), u Pravosl. crkvi, blagoslovljeni kruh koji se dijeli vjernicima na kraju liturgije; antidor. ...

NAFTA
NAFTA (akr. od engl. North America Free Trade Agreement), Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini, ...

nafta
nafta (lat. < grč. < perz.) (zemno ulje, petrolej), kapljevita do polučvrsta tvar smeđezelene do smeđecrne ...

naftalen
naftalen (naftalin), aromatski ugljikovodik s dvije kondenzirane benzenske jezgre, C10H8, tanki listićasti ...

Naftali
Naftali (hebr.: hrvanje), prema Bibliji, šesti sin patrijarha Jakova, praotac istoimenoga izraelskog ...

nafteni
nafteni (cikloparafini), aliciklički ugljikovodici, org. spojevi po svojstvima slični alkanima (parafinima); ...

naftenske kiseline
naftenske kiseline, alicikličke karboksilne kiseline izvedene od naftenâ, žuta ulja neugodna mirisa. ...

naftokinoni
naftokinoni, C10H6O2, nezasićeni ciklički diketoni, kinoni koji se odvode od naftalena; najvažniji: ...

naftoli
naftoli, hidroksilni derivati naftalena, važni međuproizvodi u sintezi org. bojila. ...

naftovod
naftovod, cjevovodni sustav za transport nafte; obuhvaća mrežu cijevi, otpremne i prihvatne postaje ...

slovo n: pronađenih odgovora: 1412; vrijeme izvršavanja upita: 25 ms